Чеслав Милош: Изповед

С какво да започнем новата година? Нека е нещо не прекалено приповдигнато. Понеже съм човек ироник, много ми допада ето това стихотворение на Чеслав Милош: то предлага определено неприповдигнат поглед към литературните занимания. За превода от полски няма как да се произнеса, но английската версия звучи почти по същия начин. (С едно интересно отклонение: в тринайсетия стих там се говори за ясновидство, а не за бистър поглед). Единствено се чудя защо в българския превод всички стихове започват с главна буква – така е и в целия публикуван сборник “На брега на реката” (който обаче и така си е страхотен).

Изповед

Превела Вера Деянова

Боже мой, обичах ягодовия конфитюр
И тъмната сладост на женското тяло.
Обичах и водката с лед, херингата в зехтин,
Уханието на карамфил и канела.
Какъв ти пророк от мене? Би ли могъл духът
Да осени такъв като мен? Толкова други
Бяха избрани с основание, защото са достоверни.
А на мен кой би повярвал? Та нали виждаха
Как се нахвърлям на ястията, изпразвам чашката
И лакомо гледам шията на келнерката.
С дефект и при това осъзнат. Жаден за величие,
Способен да го разпознае, където го срещне,
А въпреки това с недокрай бистър поглед.
Знаех какво остава за по-дребните като мен:
Празникът на кратки надежди, съборът на горделивци,
Турнирът на гърбавите, литературата.

1986

Advertisements

One thought on “Чеслав Милош: Изповед”

  1. По повод забележката на Ангел Игов, че в тринайстия ред на английския превод на стихотворението “се говори за ясновидство, а не за бистър поглед”.
    В полския оригинал на стихотворението 13-ят ред гласи така: “A jednak niezupełnie jasnego widzenia”. Не съм голям капацитет в полския (затова моля да бъда извинен, ако греша), но според мен на български това трябва да се преведе (като се изхожда и от контекста и цялостния смисъл на стихотворението) като “не напълно ясно видение” или (в зависимост от тълкованието на текста от страна на преводача – и именно затова преводът е изкуство, а не просто занаят) “не напълно ясно п р о з р е н и е”. Както вече казах, не съм голям капацитет по полски, нека и други се изкажат, но “widzeniе” е славянска дума и идва от корена “виждам”. А целият 13 стих “A jednak niezupełnie jasnego widzenia” би трябвало според мен да се преведе “едно не напълно ясно прозрение/видение”. И не бих приел, че “niezupełnie jasnego widzenia” е еднозначно и просто определяне на “мътния погледа” на пияницата, който се противопоставя на погледа на ясновидеца. Според мен тук определено има търсена от автора игра на думи и “niezupełnie jasnego widzenia” може да се разбира и като “неясно прозрение” на ясновидец и “смътно видение” (халюцинация) на пияница. Принизеният образ на поета-пияница в стихотворението, въпреки всичко, не е само обикновен пияница, той безспорно носи в себе си и нещо от дарбата на ясновидеца – да прозира в бъдещето. Финалното твърдение на стихотворението, че литературата е просто един турнир на гърбавите (сакатите, непълноценните хора) го разчитам като съзнателно провокативно-иронично твърдение, което няма нищо общо с истинското мнение на Чеслав Милош (или лирическия герой) за литературата. Така че в “A jednak niezupełnie jasnego widzenia” определено виждам една търсена игра на думи “едно не непълно ясно видение/прозрение”, но не знам как тази игра на думи може да се предаде на български.
    И за да не принизяваме все пак погледа на поета до погледа на обикновения пияница, което както казах, според мен, не отговаря на виждането на автора, аз при превода бих избрал не “мътния поглед” или неизмеримо по доброто “неясно/мътно видение”, (на пияницата), а все пак бих предпочел “неясното/мътното п р о з р е н и е”, защото то, все пак, доколкото е възможно на български съчетава в себе си “мътния поглед” или “мътното видение” на пияницата и ясното прозрение на пророка в едно “неясно/мътното п р о з р е н и е” на поета-пияница Определено не предава пълноценно многозначния полски стих, но това са неминуемите загуби при превода. Особено при превода на поезия.
    http://nacodzien.blog.pl/2007/03/29/wyznanie-czeslaw-milosz/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s